Barselsvikar til FlorenHus.

Vil du være vores nye barselsvikar, mens vores faste medarbejder er på barsel?

FlorenHus er et bo- og behandlingstilbud for voksne og unge over 18 år, der er diagnosticeret med psykiske udfordringer, særligt personlighedsforstyrrelse.FlorenHus har eksisteret siden 2001 og er et døgntilbud, hvor borgerne både bor og modtager behandling.FlorenHus behandler med Dialektisk Adfærdsterapi (DAT), som er en evidens baseret behandling, der specielt bruges på mange psykiatriske afdelinger i Danmark.

Stillingen:

 • Er på 30 timer ugentlig med skiftende vagter.
 • Forventes besat pr. 01. december 2019.
 • Varighed 1 år med mulighed for forlængelse.

Vi forventer:

 • At du er uddannet SSH’er, pædagogisk- assistent eller medhjælper med erfaring på området.
 • At du kan samarbejde i et team med stor faglig viden og kompetence.
 • At du kan og har nogen erfaring for at arbejde i døgninstitution med skiftende arbejdstider; herunder også weekendarbejde.
 • At du er fleksibel og kan arbejde både professionelt og personligt.
 • At du har erfaring med arbejdet med borgere med psykiske udfordringer. Herunder særligt har kendskab til arbejdet med personlighedsforstyrrelser af borderlinetypen samt spiseforstyrrelser.
 • Kendskab til DAT vil være en fordel. Det forventes, at du har læst om DAT behandling, både inden ansøgning og inden eventuel ansættelsessamtale. Ligeledes har vi en forventning om, at du har læst vores hjemmeside.

 Vi tilbyder:

 • Et højt fagligt arbejdsmiljø, med plads til det personlige.
 • Søde, engagerede og fleksible kollegaer.
 • Et godt arbejdsklima med både respekt og humor.
 • Lønforholdene følger overenskomstmæssige retningslinjer. Der er ikke overenskomst på FlorenHus.

 

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler: mandag den 21. oktober eller tirsdag den 22. oktober 2019.

Ansøgning sendes til: tine@florenhus.dk

Ansøgninger kan ikke afleveres personligt. Evt. spørgsmål til stillingen kan stiles til souschef Pernille Grage på tlf. nr. 58141619 eller leder Tine Rise Thomsen på tlf. nr. 40266245